کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور مارماریس + ازمیر 6 فروردین

تهران مارماریس ازمیر
ساعت رفت پرواز: ۲۳:۳۰ ساعت برگشت پرواز: ۰۳:۰۰
تاریخ شروع تور : ۰۶ فروردين ۱۳۹۷ نوع سفر: هوایی - آتا
تاریخ پایان تور : ۱۲ فروردين ۱۳۹۷مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
مارماریس ۴ شب جهت مشاهده سایت اصلی هتل بروی اسم آن کلیک کنید .

ساعت های پروازی متغییر است جهت رزرو با کانترهای مربوطه تماس بگیرید.

کد : 5 + 10
ازمیر ۲ شب تاریخ پرواز رفت 6 فررودین می باشد .
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
BLUE BAY PLATINUM
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

IDEAL PRIME BEACH
RAMADA PLAZA
U.All

H.B

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
MOVENPICK HOTEL
All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

IDEAL PRIME BEACH
DOUBLE TREE HILTON
U.All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

CASA D MARIS
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

مرکز شهر

BLUE BAY PLATINUM
RENAISSANCE IZMIR
All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

IDEAL PRIME BEACH
MOVENPICK HOTEL
U.All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

CASA D MARIS
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

GREEN NATURE DIAMOND
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

SENTIDO ORKA LOTUS
RAMADA PLAZA
U.All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
HILTON IZMIR
All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

IDEAL PRIME BEACH
RENAISSANCE IZMIR
U.All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

CASA D MARIS
MOVENPICK HOTEL
All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

GREEN NATURE DIAMOND
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

SENTIDO ORKA LOTUS
DOUBLE TREE HILTON
U.All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

MARTI RESORT
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
SWISS HOTEL
All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

IDEAL PRIME BEACH
HILTON IZMIR
U.All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

CASA D MARIS
RENAISSANCE IZMIR
All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

GREEN NATURE DIAMOND
MOVENPICK HOTEL
All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

SENTIDO ORKA LOTUS
MOVENPICK HOTEL
U.All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

MARTI RESORT
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

IDEAL PRIME BEACH
SWISS HOTEL
U.All

H.B

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

CASA D MARIS
HILTON IZMIR
All

H.B

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

GREEN NATURE DIAMOND
RENAISSANCE IZMIR
All

H.B

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

SENTIDO ORKA LOTUS
RENAISSANCE IZMIR
U.All

H.B

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

MARTI RESORT
MOVENPICK HOTEL
All

H.B

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

CASA D MARIS
SWISS HOTEL
All

H.B

۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

GREEN NATURE DIAMOND
HILTON IZMIR
All

H.B

۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

SENTIDO ORKA LOTUS
HILTON IZMIR
U.All

H.B

۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آل سانجاک

MARTI RESORT
RENEISSANCE IZMIR
All

H.B

۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آل سانجاک

GREEN NATURE DIAMOND
SWISS HOTEL
All

H.B

۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

SENTIDO ORKA LOTUS
SWISS HOTEL
U.All

H.B

۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آل سانجاک

MARTI RESORT
HILTON IZMIR
All

H.B

۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آل سانجاک

MARTI RESORT
SWISS HOTEL
All

H.B

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آنکارا

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - آتا
تاریخ تاریخ شروع تور : ۰۶ فروردين ۱۳۹۷ تاریخ پایان تور : ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
مدارک لازم کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی آتا .4 شب اقامت در هتل مارماریس با صبحانه . ناهار . شام . و 2 شب اقامت در ازمیر مطابق با سرویس هتل ،ترانسفر فرودگاهی. بیمه مسافرتی .لیدر فارسی زبان. یک گشت شهری در مارماریس و یک گشت شهری در ازمیر
توضيحات

نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


فاصله فرودگاه ازمیر تا شهر مارماریس 3:30 دقیقه می باشد .


اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.


مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.


هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .


ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم.


دفتر شباویز: 88610830-021


تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626
تورهای دارای اعتبار و مرتبط