کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.


تور مارماریس + ازمیر نوروز 97

تهران مارماریس ازمیر
ساعت رفت پرواز: ۰۰:۰۰ ساعت برگشت پرواز: ۰۰:۰۰
تاریخ شروع تور : ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ نوع سفر: هوایی - آتا
تاریخ پایان تور : ۱۰ فروردين ۱۳۹۷مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
مارماریس ۴ شب جهت مشاهده سایت اصلی هتل بروی اسم آن کلیک کنید .

ساعت های پروازی متغییر است جهت رزرو با کانترهای مربوطه تماس بگیرید.

کد : 5 + 10
ازمیر ۲ شب تاریخ پرواز رفت 26 اسفند تا 10 فروردین ماه

**در صورت ثبت نام تا آخر دی ماه ، ترانسفر فرودگاهی لوکس از درب منزل به شما تعلق می گیرد .**
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
BLUE BAY PLATINUM
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

IDEAL PRIME BEACH
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
MOVENPICK
All

H.B

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

IDEAL PRIME BEACH
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

CASA D MARIS
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
RENAISSANCE
All

H.B

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

IDEAL PRIME BEACH
MOVENPICK
All

H.B

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

CASA D MARIS
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

GREEN NATURE DIAMOND
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

CASA D MARIS
MOVENPICK
All

H.B

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
HILTON IZMIR
All

H.B

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

IDEAL PRIME BEACH
RENAISSANCE
All

H.B

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

GREEN NATURE DIAMOND
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

SENTIDO ORKA LOTUS
RAMADA PLAZA
U.All

H.B

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

CASA D MARIS
RENAISSANCE
All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

BLUE BAY PLATINUM
SWISS
All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

IDEAL PRIME BEACH
HILTON IZMIR
All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

GREEN NATURE DIAMOND
MOVENPICK
All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

SENTIDO ORKA LOTUS
DOUBLE TREE HILTON
U.All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

MARTI RESORT
RAMADA PLAZA
All

H.B

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

IDEAL PRIME BEACH
SWISS
All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

CASA D MARIS
HILTON IZMIR
All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

GREEN NATURE DIAMOND
RENAISSANCE
All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

کناک

SENTIDO ORKA LOTUS
MOVENPICK
U.All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

MARTI RESORT
DOUBLE TREE HILTON
All

H.B

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

CASA D MARIS
SWISS
All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

GREEN NATURE DIAMOND
HILTON IZMIR
All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

SENTIDO ORKA LOTUS
RENAISSANCE
U.All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

MARTI RESORT
MOVENPICK
All

H.B

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

GREEN NATURE DIAMOND
SWISS
All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

آل سانجاک

SENTIDO ORKA LOTUS
HILTON IZMIR
U.All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آل سانجاک

MARTI RESORT
RENAISSANCE
All

H.B

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

کناک

SENTIDO ORKA LOTUS
SWISS
U.All

H.B

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آل سانجاک

MARTI RESORT
HILTON IZMIR
All

H.B

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آل سانجاک

MARTI RESORT
SWISS
All

H.B

۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

آل سانجاک

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - آتا
تاریخ تاریخ شروع تور : ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ تاریخ پایان تور : ۱۰ فروردين ۱۳۹۷
مدارک لازم کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی آتا .4 شب اقامت در هتل مارماریس با صبحانه . ناهار . شام . و 2 شب اقامت در ازمیر مطابق با سرویس هتل ،ترانسفر فرودگاهی. بیمه مسافرتی .لیدر فارسی زبان. یک گشت شهری در مارماریس و یک گشت شهری در ازمیر
توضيحات نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


images_03درصورت رزرو این تور تا پایان دی ماه ، ترانسفر لوکس فرودگاهی از درب منزل هدیه بگیرید .
این پکیچ شامل ضمانت فروش می باشد ، در صورت کاهش نرخ تور مابه التفاوت آن محاسبه می گردد و به حساب مسافر استرداد می شود.
فاصله فرودگاه ازمیر تا شهر مارماریس 3:30 دقیقه می باشد .


اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.


مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.


هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .


ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم.


دفتر شباویز: 88610830-021


تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626
تورهای دارای اعتبار و مرتبط