جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

هتل ویاژ توربا - بدروم

هتل 5 ستاره ویاژ توربای (Voyage torba) بدروم هتل لوکس در فاصلیه 15 کیلومتری از مرکز شهر بدروم قرار گرفته است این هتل لوکس با امکانات سرسرهای آبی . چندین استخر و ساحل بسیار زیبا در یکی از زیباترین مناطق شهر بدروم قرار گرفته است.
رستورانهای متعدد و غذاهای بسیار متنوع از خصوصیات این هتل زیبا می باشد.

01__1_hotel_voyage_torba_bodrum

03_hotel_voyage_torba_bodrum

08_hotel_voyage_torba_bodrum

07_hotel_voyage_torba_bodrum

06_hotel_voyage_torba_bodrum

05_hotel_voyage_torba_bodrum

04_hotel_voyage_torba_bodrum

02_hotel_voyage_torba_bodrum

09_hotel_voyage_torba_bodrum

10_hotel_voyage_torba_bodrum

11_hotel_voyage_torba_bodrum

12_hotel_voyage_torba_bodrum

31_hotel_voyage_torba_bodrum

32_hotel_voyage_torba_bodrum

33_hotel_voyage_torba_bodrum

34_hotel_voyage_torba_bodrum

41_hotel_voyage_torba_bodrum

46__1__1_hotel_voyage_torba_bodrum

45_hotel_voyage_torba_bodrum

44_hotel_voyage_torba_bodrum

43_hotel_voyage_torba_bodrum

48_hotel_voyage_torba_bodrum

37_hotel_voyage_torba_bodrum

42_hotel_voyage_torba_bodrum

38_hotel_voyage_torba_bodrum

25_hotel_voyage_torba_bodrum

30_hotel_voyage_torba_bodrum

29_hotel_voyage_torba_bodrum

28_hotel_voyage_torba_bodrum

26_hotel_voyage_torba_bodrum

24_hotel_voyage_torba_bodrum

16_hotel_voyage_torba_bodrum

15_hotel_voyage_torba_bodrum

14_hotel_voyage_torba_bodrum

13_hotel_voyage_torba_bodrum

21_hotel_voyage_torba_bodrum

20_hotel_voyage_torba_bodrum

18_hotel_voyage_torba_bodrum

17_hotel_voyage_torba_bodrum

23_hotel_voyage_torba_bodrum